Для подтверждения авторства введите
e-mail, указанный при добавлении материала.
На этот адрес электронной почты будет отправлена ссылка для редактирования

презентация Курикулум 2015

Yeni qiymətləndirmə sisteminin yaradılmasını zəruri edən amillər

ü Təhsil fəaliyyətinin səmərəlilik səviyyəsinin müəyyən edilməsi;

ü Təhsil standartlarının tələbata uyğunluğunun monitorinqinin həyata

keçirilməsi;

ü Ölkə üzrə şagirdlərin nailiyyətləri barədə obyektiv məlumatların əldə

edilməsi;

ü Təlim prosesinin təkmilləşdirilməsi və keyfiyyətinin yüksəldilməsi.

Hüquqi –normativ sənədlər

üAzərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 13 yanvar tarixli,

9 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

ÜMUMi TƏHSİL SİSTEMİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ KONSEPSİYASI"

ü Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 03.05.2011-ci il tarixli, 736

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Ümumi TƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ

VƏ İLK-PEŞƏ İXTİSAS TƏHSİLİ MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ

TƏHSİLALANLARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ YEKUN

DÖVLƏT ATTESTASİYASININ APARILMASI QAYDALARI"

Раздел: Презентации по информатике для 11 класса
Скачивая материал, я соглашаюсь с условиями публичной оферты.
  Скачать презентацию (2.09 MB)
Автор:
Соавтор: Гарибова Шахла Гейбат
Azərbaycan Respublikası Şamaxı şəhər 10 saylı tam orta məktəb
Размер файлов: 2.09 MB
Дата публикации: 09.01.2015
© При использовании материала ссылка на автора и сайт обязательна!
  Получить выходные данные
  Внести правки в свой материал

 Выходные данные (библиографическая ссылка):

Гарибова Ш. Г. Курикулум 2015 // Международный каталог для учителей, учеников и преподавателей «Презентации» // URL: https://edupres.ru/prezentatsii-po-informatike/11-klass/file/3657-kurikulum-2015 (дата обращения: 17.01.2020)
  Скачать сертификат о публикации— как получить такой сертификат
  Скачать сертификат соавтора